Procedură

Procedura de mediere incepe la solicitarea soților ori părinților. Ambii pot apela la un mediator și împreună cu acesta pot incepe ședința preliminară de mediere.

Daca doar un soț apelează la mediere, mediatorul in baza unui Contract de Initiere si Pregătire a Medierii, invită celălalt soț la discuții la o dată fixată cu partea care a solicitat medierea, ori altă dată fixată de comun acord cu ambii.

Contractul de pregătire a medierii obligă mediatorul să trimita invitații celuilalt soț, sa ia legatura în orice mod cu acesta, sa discute despre conflict, si sa depună toate diligențele pentru ca acesta să se prezinte la data fixată pentru mediere. Tot in baza acestui contract mediatorul face o analiză a conflictului, o analiză a partilor implicate in conflict, pregătind strategiile de mediere pentru acel caz.

Sedința preliminară de mediere se desfasoară la data fixată de mediator cu partea solictantă. Aceasta sedință constă in pregătirea părtilor pentru mediere. Astfel mediatorul le aduce la cunoștință partilor rolul său de asistent și facilitator, principiile medierii, procedura medierii, etapele medierii, efectele medierii în cazul lor, dar mai ales și cu precădere avantajele medierii cazului lor, depunând toate diligențele pentru determinarea parților să iși medieze conflictul lor in vederea găsirii unei soluții amiabile.

În urma acestei sedințe, dupa discutiile mediatorului cu partile despre mediere si mediabilitatea conflictului lor, părtile decid dacă aleg medierea pentru solutionarea amiabilă a conflictului lor.

Daca aleg medierea, aceasta începe prin Contractul de Mediere, asa cum imperativ prevede Legea Medierii.

 

medieredivort

Medierea propriu-zisă, discutarea conflictului și analizarea soluțiilor

Dupa ce se parcurge sedinta preliminară de mediere – de informare privind medierea așa cum este denumită în lege – părtile decid dacă iși solutionează disputa prin mediere. Dacă aleg medierea conflictului, aceasta începe prin semnarea Contractului de Mediere, asa cum este prevăzut în mod expres și imperativ în legea medierii.

Contractul de mediere se semnează între mediator și soți/părinți. Obligațiile sunt stipulate în mod clar. Scopul medierii este analizarea soluțiilor posibile și negocierea lor. Fie că este vorba de divorț fie că este vorba de custodia comună, fie că este vorba de partajul bunurilor comune, mediatorul este obligat să faciliteze dialogul și negocierea soților ori părinților, pentru a găsi soluția cea mai satisfăcătoare pentru fiecare în parte și pentru ambii. Atunci când se mediază custodia copilului – interesul superior al acestuia primează, mediatorul fiind obligat să aducă la cunoștința părinților acest lucru, pentru ca discuțiile lor să nu pună în umbră copilul și interesele sale.

Dupa semnarea Contractului de Mediere, părtile încep discuțiile despre conflict. Fiecare parte vorbește în mod deschis, sincer, onest, și expune conflictul așa cum îl percepe ea. Cealaltă parte și mediatorul ascultă activ. După aceasta, partea adversă expune și ea conflictul așa cum îl percepe. Se identifică problemele incidente referitoare la – nevoi, interese, preocupări, dorințe, obiective personale etc. Dupa aceasta etapă fiecare parte propune soluții, urmând negocierea acestora.

Negocierea soluțiilor este punctul cheie și terminus din medierea conflictelor de familie.

 

Mediation-Dispute-ResolutionÎnchiderea medierii – ACORDUL DE MEDIERE

O soluție amiabilă pune capăt neîntelegerilor și satisface în mod cât mai deplin nevoile și interesele ambelor părți.

Negocierea este una de succes dacă în etapa medierii au fost generate cât mai multe opțiuni, și dintre ele părțile au convenit pe cea sau pe cele mai avantajoase.

Etapa de negociere închide procedura de mediere. Dacă s-a ajuns la o soluție amiabilă conflictul se consideră incheiat. Dacă în urma discuțiilor și negocierilor nu s-a agreat de către ambele părti o solutie, conflictul va trebui soluționat pe altă cale care este la îndemâna părților.

De cele mai multe ori medierea conflictelor de familie este o mediere de succes. Atunci când se ajunge la o soluție amiabilă, părțile solicită mediatorului să întocmească un Acord de Mediere, acord de mediere care va trebui să fie consfințit de către instanța de judecată, pe cale nelitigioasă, în termen de câteva zile, pentru ca în baza Hotărârii Judecătorești să se opereze divorțul în actele de stare civilă. Deasemeni când medierea a avut ca obiect custodia copilului, instanța va trebui să valideze Acordul de Mediere, pentru a veghea ca interesul minorului să nu fie afectat prin întelegerea părților.

Acordul de mediere consfințit de către instanța de judecată este titlu executoriu, fie că privește custodia copilului fie că privește bunurile comune.

Acordul de mediere produce efecte juridice- drepturi si obligatii intre parti-  inca de la semnarea lui la biroul de  mediator. Pentru aceasta partile sunt indatorate sa negocieze cu bunacredinta si sa isi asume cele discutate, agreate si semnate, putand fi pasibile de sanctiuni civile in cazul nerespectarii intelegerii.

Acordul de Mediere familiala va trebui sa fie clar si concret in privinta drepturilor si obligatiilor pe care fiecare sot ori parinte si le asuma.